Reducer virksomhedens energiforbrug

Case 1: Et lager. Ønsket temperatur 16 grader, men temperaturen var tit nede på 12 grader.

Indsats: Ny styring på kaloriferer på lager, passende ventiler på kaloriferer, og flytning af kaloriferer fra placering over reoler og ud over køregange. Nye radiatorventiler på kontorer. En lang række fejl, hver især ikke af den store betydning, blev rettet.

Resultat: Temperaturen kan nemt holdes på 16 grader. Kunderne bemærkede den ny temperatur allerede den første dag. Gasforbruget faldt fra ca. 75.000 kubikmeter/år til ca. 35.000 kubikmeter pr. år, dvs. en besparelse på ca. 280.000 kr./år. TBT mindre end 1 år.

 

 

Case 2:

Virksomheden producerer stålmøbler, der pulverlakeres og samles. AX Energis arbejde bestod i at finde fejl i styringer, ventilationsarmaturer, mv.  Udbedring af fejl har normalt meget lav tilbagebetalingstid. I dette tilfælde så lav, at virksomhedens investeringer var dækket ind af dens andel af tilskuddet. De skulle ikke have en øre op af lommen, men fik alligevel en årlig besparelse på 600.000 kr.

 

 

Besparelse

Investering

Tiltag 1

Ændret styring og indblæsningsarmaturer på Dantherm oliefyrede kaloriferer på lager

24.500 liter olie/år
200.000 kr./år

36.000

Tiltag 2

Diverse fejlretning og ændret styring af ventilation af malekabineområde

50.000 kubikmeter gas/år
350.000 kr./år

15.000

Tiltag 3

Urstyring på trykluftkompressor

59.900 kWh el
50.000 kr./år

8.000

 

Case 3:

ITW Nordic Screws, Middelfart. En del af ITW Nails. Virksomheden elgalvaniserer skruer, samt bearbejder skruer på anden vis.  

Tiltag 1 var CTS-styring af varmeanlægget. CTS var i dette tilfælde skudt over målet, men CTS skulle alligevel indkøbes til tiltag 2.

Tiltag 2: På grund af arbejdsmiljø var det planlagt at installere et ventilationsanlæg. AX Energi foreslog en ændring af det planlagte ventilationsanlæg, herunder ændrede indblæsningsarmaturer. Dette ville bevirke en meget stor reduktion i de forventede driftsudgifter. Desuden kunne investering i nye og større kedler undgås.

 

 

Besparelse
energi

Besparelse kr.

Investering

Tiltag 1

CTS styring af varmeanlæg

71.000 kubikmeter gas/år
196.000 kWh el/år

600.000

120.000

Tiltag 2

Ændring af planlagt ventilationsanlæg

115.000 kubikmeter gas/år

800.000

2.100.000

 

 

 

1.400.000

2.220.000

 

Case 4:

ITW Nails, Middelfart. Virksomheden varmgalvaniserer søm, samt fremstiller søm og søm til sømpistoler.  AX Energi har lavet energirådgivning for virksomheden siden 2007.

Der er lavet mange forskellige projekter, f.eks. rumvarmestyring. Herunder blev bygninger gennemgået, og en  række utætheder såsom ubenyttede ventilationskanaler, blev blændet af.

En ændring af procedurer omkring varmforzinkningsovnene reducerede gasforbruget fra ca. 400.000 kubikmeter/år til ca 265.000 kubikmeter/år, samtidig med at galvaniseringskapaciteten blev forøget 16 %.

Samlet er gasforbruget reduceret fra 1.160.000 kubikmeter gas/år til 749.000 kubikmeter, svarende til 2,3 mio kr./år

Elforbruget er reduceret med knap 2,7 mio. kWh/år.

Pt. (september 2013) arbejder vi med at stoppe overflødigt elforbrug i weekender. Der forventes en besparelse på 1 - 2 mio kWh el/år