Peter Bruun er Registreret Energisynskonsulent niveau B, og kan foretage energisyn i fremstillingsvirksomheder.