Reducer virksomhedens energiforbrug

I disse år er der stor interesse for enerigibesparelser, både af miljømæssiger årsager,  af hensyn til virksomhedens image, og af hensyn til økonomien.

Heldigvis er der samtidig kommet rigtig gode muligheder for at lave energibesparelser.

Der er de seneste år sket en rivende udvikling inden for de områder, der har med energibesparelser at gøre. Hvad er ikke kunne lade sig gøre for nogle få år siden, kan lade sig gøre nu.

Der er billige og præcise styringer, lige fra små styringer til et enkelt punkt, og til CTS-anlæg der styrer en hel fabrik.

Der er dobbelte varmevekslere, der indvinder 85 % af energien i ventilationsluften, hvor det for nogle få år siden var umuligt at opdrive en varmeveksler, der udvandt mere end 60 %.

En tekniker arbejdede tidligere næsten udelukkende med produktion og driftsikkerhed, men nu er vi en del teknikere, der har arbejdet mange år, udelukkende med energibesparelser.

Alt dette har bevirket, at grænserne for, hvad der kan lade sig gøre eller er økonomisk rentabelt har rykket sig.

AX Energi finder typisk besparelser på 30 % af rumvarmen og 20 % af elforbruget, vel at mærke med 1 - 2 års tilbagebetalingstid  (se ”Cases”).

Energiselskabernes tilskud bevirker, at økonomien i projekterne forbedres, og tilbagebetalingstiden reduceres.

Hvis du vil vide, om der er mulighed for besparelser i din virksomhed, så aftaler vi et møde. En gratis gennemgang vil vise om der er et potentiale.