Økonomi

Energiselskaberne giver et energitilskud, hvis man gennemfører energibesparelser.

Tilskuddets størrelse varierer med udbud og efterspørgsel, og er for tiden 40 øre/kWh ved mindre sager, og 47 øre/kWh ved større sager. Det er et engangstilskud, beregnet ud fra den årlige energibesparelse.

der gives 25 % tilskud til etablering af varmepumper ifm. varmegenvinding.

 

I kan aftale forskellige afregningsformer med AX Energi. Den mest populære er en delvis "no cure, no pay" -ordning. Her betales der et beløb for en rapport, der beskriver besparelsens størrelse, samt de nødvendige besparelsestiltag. Rapporten er omhyggelig, og kan danne baggrund for tilbudsgivning. Din virksomhed ejer rapporten og kan anvende den efter eget ønske. Hvis vi skal forestå resten af gennemførelsen, (tilbud, kontrol, og papirarbejde i forbindelse med indberetning og tilskud), udføres dette så som "no cure, no pay".

 

Vi løser gerne problemer, finder fejl osv. i forbindelse med ventilation, indeklima, og alle former for varmeanlæg. Dette udføres normalt på timeløn.

 

Tilskuddet er selvfølgelig vigtigt, men det skal også ses i sammenhæng med besparelsens størrelse.

Ved en elbesparelse på 100.000 kWh/år, er engangstilskuddet måske 25.000 kr., men den årlige besparelse er på 90.000 kr./år i hele anlæggets levetid. Det bliver let 1 mio. kr. Derfor er det vigtigt at finde samarbejdspartnere, der er i stand til at finde nogle gode og store besparelser med en fornuftig tilbagebetalingstid.

Betingelser for tilskud: Der skal laves en kontrakt med et energiselskab, før arbejdet med gennemførelse af energibesparelserne påbegyndes, dvs. også før man underskriver kontrakt på bestilling af et nyt anlæg.

Når arbejdet er gennemført, skal besparelserne dokumenteres og indberettes. Dokumentation kan ske ved måling af energiforbrug før og efter, eller ved beregning.

AX Energi sørger for alt dette som en del af energirådgivningen.