Profil

AX Energi arbejder fortrinsvist med varmeanlæg, kedler, fjernvarme, ventilationsanlæg, varmegenvinding samt store køleanlæg.

AX Energis fremgangsmåde er:

Først laves en vurdering af, hvad energiforbruget bør være, hvis eksisterende anlæg bringes til at virke optimalt. Dette sammenlignes med det aktuelle forbrug. Differencen er så den besparelse, der kan opnås.

Man vil typisk finde besparelser på 20 - 30 % af rumvarmeforbruget ved dette. Det er ofte ting som ændret styring, behovsstyring, og deciderede fejl, der bevirker merforbruget.

Tilbagebetalingstiden er normalt 0,5 - 2 år.

Herefter ser vi på muligheder for varmegenvinding fra trykluft, køleanlæg eller processer.

Til sidst lægges en overordnet plan for virksomheden fremover. Det kan f.eks. være en plan for hvilke kedler, der skal indkøbes, hvis eksisterende kedler går i stykker, eller det kan være en plan for nyindkøb af varmeanlæg, f.eks. dimensionering for lavtemperaturdrift, så spildvarme kan udnyttes bedre.

Man bør se en virksomhed som en helhed, hvor arbejdstider, ventilationsbehov, klimaskærm, overskudsvarme, arbejdsmiljø, og fremtidsplaner indgår.

AX Energi ApS er et enmandsfirma, ejet af Peter Bruun. AX Energi blev stiftet i 2006.

Peter Bruun er maskinmester. Efter forskellige jobs i bl. a.  forsyningsvirksomheder, solvarme og undervisning, arbejdede Peter Bruun som energirådgiver i en energirådgivningsvirksomhed 2003 - 2006. En lovændring i 2006 bevirkede, at det var et optimalt tidspunkt, at starte en energirådgivningsvirksomhed på.